• arkeologi työssään
 • luututkimus
 • arkeologisia mittauksia metsässä
 • kaivauslöytönä savitiivistettä
 • Mullin rautakautinen asuinpaikka
 • hautaröykkiö
 • kaivauksilta löytynyt luukätkö

Arkeologiset tutkimukset

Arkeologisia tutkimuksia tarvitaan kun suunniteltu hanke on tarkoitus toteuttaa alueella, jossa on muinaisjäännöksiä tai jolta sellaisia epäillään löytyvän. Tutkimustarpeen toteaa aina museoviranomainen, joka myös arvioi tarvittavien tutkimusten laajuuden ja menetelmät.

Erilaisia työmaita, joissa tutkimuksia saatetaan tehdä, ovat esimerkiksi vanhat kaupungit, autioituneet kylätontit, vesihuoltolinjat, tien rakennustyömaat tai tuulivoimapuistot. Lisäksi arkeologisia tutkimuksia voidaan tehdä myös puhtaasti tieteellisistä lähtökohdista tai paikallisesta mielenkiinnosta.

 

Kaupunkiarkeologisten muinaisjäännösten tutkimukset

Nimensä mukaisesti kaupunkiarkeologia käsittää kaupungeissa tapahtuvan arkeologisen työn: kaivaukset, valvonnat ja koetutkimukset. Useimmilta osuuskunnan jäseniltä löytyy alasta vankka ja monipuolinen kokemus. Kysymyksiin vastaa Sonja Hukantaival:

 • Puh 040 213 9903
 • Email sonja.hukantaival @arkebuusi.fi
 

Maaseutukohteiden arkeologiset tutkimukset

Arkeologisia tutkimuksia vaativia kohteita sijaitsee kaupunkialueiden ulkopuolellakin. Ne ajoittuvat sadan vuoden ikäisistä useiden tuhansien vuosien ikäisiksi ja käsittävät asuin-, työskentely- kuin hautapaikkojakin. Osa muinaisjäännöksistä näkyy maanpinnalle, osa vaatii maanalaisten havaintojen tekoa. Kysymyksiin vastaa Jouko Pukkila:

 • Puh 040 442 0368
 • Email jouko.pukkila @arkebuusi.fi
 

Luonnontieteelliset tutkimukset

Maassa säilyy esineiden ja rakenteiden lisäksi myös orgaanista materiaalia, kuten ajoituskelpoista puuhiiltä, siitepölyjä, kasvijäänteitä ja luuta. Nämä kaikki kertovat  muinaisjäännöksen historiasta, sen käytöstä ja toimivat muun arkeologisen löytöaineiston tukena. Osuuskunnan jäsenistä kaksi on perehtynyt näihin jäänteisiin, Auli luumateriaaliin ja Mia kasvijäänteisiin. Kysymyksiin vastaavat:

 • Auli Bläuer, osteologi. Email: auli.blauer @arkebuusi.fi
 • Mia Lempiäinen-Avci, makrofossiilitutkimukset.
  Email: info @arkebuusi.fi
 

Esineiden konservointi

Arkeologissa tutkimuksissa löytyvä esineistö vaatii säilyäkseen konservointia, koska ne joutuvat pois niistä olosuhteista, joissa ovat nykyaikaan asti säilyneet. Kivikaudelta on säilynyt harvoin konservointia vaativia esineitä. Kaupunkikerrostumista niitä saattaa löytyä hyvin runsaasti. Konservaattori myös avustaa kentällä mm. vaikeiden esineiden nostamisessa.  Kysymyksiin vastaa Anu Kinnunen:

 • Email: anu.kinnunen @arkebuusi.fi